Uw verhaal in kaart brengen

You are here

Stap 1: Uw verhaal in kaart brengen

Wat doen wij voor u?

Tijdens een voorbereidend gesprek brengen wij samen met u uw speciefieke risico's in kaart. We nemen uw ondernemingsrisico's en uw persoonlijke risico's onder de loep.   

We gaan gestructureerd te werk op basis van onze risicokaart:

  • Ondernemingsrisico's: Personeel, patrimonium, aansprakelijkheid, voertuigen, transport...
  • Persoonlijke risico's: Overlijden, arbeidsongeschiktheid, ziekte, pensioen...

Wat krijgt u van ons?

  • Een inventaries van uw persoonlijke en zakelijke risico's
  • Een overzicht van uw wensen en behoeften inzake deze risico's

We luisteren naar wat u wenst te bereiken en zorgen voor een klare kijk op uw verhaal. 
Op basis van uw input volgen we uw verhaal ook op en sturen we bij wanneer er zich wijzigingen voordoen.

Vragen? - We helpen u graag verder