Pensioensopbouw

You are here

Onze visie op pensioen

Het wettelijk pensioen volstaat zelden om ook na uw professioneel leven uw levensstandaard te behouden. Een tijdige planning van uw toekomstige financiële behoeften en het opbouwen van een bovenwettelijk pensioenkapitaal zijn vaak onontbeerlijk voor een pensioen zonder financiële zorgen. 

Hieronder vindt u een opsomming van fiscaalvriendelijke pensioenoplossingen die wij kunnen aanbieden. Contacteer ons en op basis van uw verhaal en onze expertise bepalen wij samen welke oplossingen het best bij u passen.

De vier pijlers van het pensioen

De eerste pijler : het wettelijk pensioen

De eerste pijler van het pensioen is wat de meeste mensen nog steeds onder "het" pensioen verstaan. De overheid garandeert dat iedereen na het beëindigen van zijn arbeidsloopbaan een wettelijk rust- of overlevingspensioen geniet. In feite is dit een soort basisinkomen, dat echter sterk verschilt van geval tot geval.
De achtergrond speelt een belangrijke rol, meer bepaald het soort carrière dat iemand achter de rug heeft. Daarom is het belangrijk dat nog tijdens de actieve beroepscarrière wordt nagedacht over aanvulling van dat pensioen.

De tweede pijler : het aanvullend pensioen

Het aanvullend pensioen is een pensioen dat de facto rechtstreeks aan de beroepsactiviteit gebonden is en dat het in het kader van die beroepsactiviteit werd opgebouwd. Een belangrijk verschil met het wettelijk pensioen is de vrijblijvendheid ervan. Een groepsverzekering voor werknemers, een vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen of een individuele pensioentoezegging voor bestuurders van vennootschappen zijn goede voorbeelden van een aanvullend pensioen.

De derde pijler : pensioensparen / langetermijnsparen

Pensioensparen / langetermijnsparen is, in tegenstelling tot de tweede pijler, een individuele vorm van aanvullend pensioen. Het belangrijkste is de fiscale stimulans: wie aan pensioensparen doet, heeft recht op belastingsvermindering.
Het voordeel is dus dubbel : op het moment van sparen is er het fiscaal voordeel, na de pensionering ligt er een appeltje voor de dorst te wachten. Pensioensparen is voor iedereen toegankelijk, zowel voor loontrekkenden, zelfstandigen als ambtenaren.

De vierde pijler : het eigen vermogen

Buiten de drie bovenstaande pijlers wordt iedere Belg ook nog eens persoonlijk aangemoedigd om te sparen voor de oude dag.
Met persoonlijk sparen en/of beleggen denken wij aan : spaarrekeningen, obligaties, aandelen enzvoort. Wij bieden tal van gespecialiseerde producten aan, die speciaal bestemd zijn om te sparen voor de oude dag.

Langetermijnsparen

Een hypothecaire lening afsluiten is fiscaal altijd interessant. Een niet te onderschatten voordeel, dat u graag zou benutten bij het invullen van uw belastingsaangifte. Hebt u geen hypothecaire lening (meer) lopen, maar zou u toch graag profiteren van een belastingvermindering? Kies dan voor de voordelen van langetermijnsparen.

Het fiscale rendement van dit spaarproduct is bijzonder aantrekkelijk: elk jaar geniet u van een fiscaal voordeel dat 30 tot 40% van uw stortingen bedraagt. Spaart u voor het maximaal vrijstelbare bedrag (2.260 € voor 2016), dan profiteert u van een belastingvermindering die kan oplopen tot 900 € !

Als onafhankelijk makelaar zoeken wij voor u in de markt de producten langetermijnsparen met de meest aantrekkelijke rendementen. U kan langetermijnsparen perfect combineren met pensioensparen.

Pensioensparen

In een mensenleven zijn er maar twee echte zekerheden: we moeten elk jaar belastingen betalen en we worden elke dag een dagje ouder. Beide factoren doorkruisen elkaar als het over pensioensparen gaat. U spaart voor later en geniet nu reeds van een jaarlijkse belastingvermindering. Spaart u voor het maximaal vrijstelbare bedrag (940 € voor 2009), dan profiteert u van een belastingvermindering die kan oplopen tot 376 € !

Ook voor pensioensparen zoeken wij als onafhankelijk makelaar voor u de producten met de meest aantrekkelijke rendementen in de markt.

Groepsverzekeringen

U wenst het belang van uw onderneming te verzoenen met de motivatie van zijn medewerkers? Laat hen de voordelen van een groepsverzekering ontdekken.

Voor de onderneming:

 • Een aanzienlijk pluspunt op het vlak van rekrutering.
 • Een interessante manier om uw loontrekkend personeel te motiveren en aan de onderneming te binden.
 • Een aanzienlijke vermindering van haar belastingen en van haar sociale bijdragen.
 • Het gemak van een vast budget dat meeruitgaven uitsluit.

Voor de loontrekkende medewerkers:

 • De zekerheid van een aantrekkelijk aanvullend pensioen gefinancierd door hun werkgever.
 • De zekerheid het opgebouwde kapitaal te ontvangen, wat er ook gebeurt.
 • Een interessante borg voor hun hypothecair krediet.
 • Waarborgen die hun belangen en die van hun gezin vrijwaren bij overlijden of arbeidsongeschiktheid en dit aanpasbaar in functie van hun persoonlijke prioriteiten.

Kortom een op maat gesneden oplossing die u toelaat een soepel en dynamisch loonbeleid te ontwikkelen waarbij de administratieve formaliteiten van uw KMO, tot het strikte minimum beperkt worden

 

VAPZ (alle zelfstandigen)

Met een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (V.A.P.Z.) hebt u vele mogelijkheden zowel nu als bij uw pensionering.
Uw voordelen:

 • Meer belastingsvermindering. U bent zelfstandige of meewerkende echtgen(o)t(e) en zoekt een fiscaal voordelig pensioenplan? Met het V.A.P.Z. betaalt de fiscus u in sommige gevallen tot meer dan de helft van uw bijdragen terug. U kan immers tot 3.060 € (fiscaal max. 2016) aftrekken als beroepskosten. Zo vermindert u aanzienlijk uw sociale bijdragen en belastingen.Een cijfervoorbeeld:
  - Uw bijdrage: 3.027 €
  - Uw jaarlijkse winst op uw sociale bijdragen (19,65%): 595 €
  - Uw jaarlijkse winst op uw belastingen (53,50 %): 1.619 €
  - Uw totale jaarlijkse winst: 2.214 €
  VAPZ is zelfs mogelijk voor starters
  U bent net gestart ? Ook u kan reeds van bij uw eerste belastingsaangifte genieten van aanzienlijke belastingsvermindering.
 • Meer pensioen. Bij pensionering ontvangt u het opgebouwde kapitaal. Geen overbodige luxe want het wettelijk pensioen voor zelfstandigen volstaat meestal niet om uw levensstandaard te behouden.
 • Meer pensioenkapitaal voor uw geld. Uw contract wordt zeer gunstig belast: geen taksen op uw bijdragen tijdens de duur van het contract en bij uw pensionering wordt het meest voordelige taxatieregime toegepast.
 • Meer rendement voor uw pensioen. Beleggingsmogelijkheden à la carte. Kiest u voor een gewaarborgde rente, een kapitaalsgarantie of een tak 23 fonds, dit alles behoort tot de mogelijkheden.

 

IPT (bestuurders/zaakvoerders van vennootschappen)

Als bestuurder/zaakvoerder van een vennootschap en ontvanger van een maandelijkse bezoldiging biedt een Individuele Pensioentoezegging u de mogelijkheden bij uitstek voor de opbouw van een aanvullend pensioenkapitaal via de vennootschap. Bij een verdere optimalisatie van uw pensioenopbouw kan een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen ook hier een ideale aanvulling zijn. 
Of een combinatie van beide systemen in uw specifieke situatie opportuun is, dient dossier per dossier bekeken te worden.

Uw voordelen in het kader van een contract IPT:

 • Een royaal aanvullend pensioen gefinancierd door de vennootschap. De vennootschap financiert de bijdragen van uw IPT en geniet van de fiscale voordelen.
 • Een juridisch beschermd pensioenkapitaal. U geniet verworven rechten op het contract, die u beschermen in geval van faillissement, overnames of fusie van de vennootschap.
 • Een aantrekkelijk rendement Beleggingsmogelijkheden à la carte. Kiest u voor een gewaarborgde rente, een kapitaalsgarantie of een tak 23 fonds, dit alles behoort tot de mogelijkheden.
 • De fiscaliteit als hefboom op uw pensioenkapitaal. Uw kapitaal wordt op einddatum onderworpen aan de gunstige forfaitaire belasting van 16.5 % of 10 % indien u professioneel actief blijft tot uw wettelijke pensioenleeftijd.
 • Een rendabele manier om te beleggen voor uw pensioen. Pensioenopbouw via IPT levert u bij uw pensioen een duidelijk hoger kapitaal op dan wanneer u uw kapitaal zou samenstellen via de belegging van een netto loonsverhoging.

 

Riziv contract (medische beroepen)

 

u bent arts, tandarts, kinesist of apotheker? Ontdek de exclusieve voordelen die u verkrijgt dankzij de tegemoetkoming van het RIZIV. Door te kiezen voor een performante verzekering, kan u talrijke voordelen genieten zonder zelf financiële bijdrage te betalen.

 • Een ruim aanvullend persioen
 • Aangepaste waarborgen bij overlijden
 • Een aanvullend inkomen bij arbeidsongeschiktheid
 • Niet te missen solidariteitsuitkeringen bij: arbeidsongeschiktheid, moederschaps, overlijden.

 

 

Vragen? - We helpen u graag verder