Omnium dienstopdrachten

You are here

Dienstopdrachtenpolis

Wat is het nut van een polis omnium dienstopdrachten?

Een omnium dienstenopdrachten polis is een supplementaire dekking voor de schade toegebracht aan een voertuig van de werknemer die in opdracht van de werkgever een verplaatsing maakt met de eigen wagen. Dit houdt in dat leasingvoertuigen (onderschreven door de verzekeringsnemer) en bedrijfsvoertuigen niet in aanmerking kunnen komen.

Deze polis is geen wettelijk verplichte verzekering. Het staat de werkgever dus vrij deze dekking al dan niet af te sluiten.

Vragen? - We helpen u graag verder