Vermogensopbouw

You are here

Onze visie op beleggen

Bij ons vindt u geen standaardoplossingen, maar enkel maatwerk. Uw situatie is immers uniek. Naast uw bestaande tegoeden is er uw familie, misschien ook uw bedrijf... Een persoonlijke benadering, met een individuele opvolging en een duidelijke strategische visie op vermogensopbouw zijn bijgevolg noodzakelijk. Wij engageren ons om uw financiële plannen duurzaam, efficiënt en in transparante dialoog te ondersteunen. 

Hieronder vindt u een opsomming van beleggingsoplossingen die wij kunnen aanbieden. Contacteer ons en op basis van uw verhaal en onze expertise bepalen wij samen welke oplossingen het best bij u passen.

Verzekeringsbeleggingen

Verzekeringsbeleggingen hebben heel wat voordelen . U kan vrij de begunstigden bepalen, zowel bij leven als bij overlijden. Dat is niet het geval bij bancaire beleggingen.
Op de meeste contracten is de roerende voorheffing niet van toepassing. Het rendement ligt meestal een stuk hoger dan bij de traditionele kasbon.

Voordelen van beleggingsverzekeringen

Beleggingsverzekeringen bieden op fiscaal vlak tal van voordelen. Deze vorm bestaat uit verschillende takken.

Tak23 is de verzamelnaam voor individuele levensverzekeringen, gekoppeld aan beleggingsfondsen. De vrijstelling van roerende voorheffing is hier een grote troef!. Het rendement is afhankelijk van de prestaties van het gekozen fonds.

Tak21 staat voor beleggingsverzekering met rendementsgarantie.
De verzekerde kan de roerende voorheffing vermijden onder bepaalde voorwaarden :

  • Het contract heeft een looptijd van meer dan 8 jaar
  • Of: een bijkomende overlijdensdekking afsluiten van minstens 130 % van de gestorte premies, waarbij verzekeringsnemer, verzekerde en begunstigde bij leven dezelfde persoon zijn.

Extra voordelen:

  • Tal van mogelijkheden bij nalatenschap
  • Beschikbaarheid kapitaal
  • Vrije keuze begunstigde.

Tak26 is een eenvoudige en risicovrije kapitaalsformule voor eender welke organisatie (vennootschap of niet). Het is een interessant alternatief voor de deposito's op lange termijn.

Extra troeven tak 26:

  • Ook voor ondernemingen, vzw's, publieke en lokale instanties en vennootschappen 
  • Gegarandeerd rendement + variabele winstdeling
  • Fiscaal interessant : enkel de klassieke roerende voorheffing op de ontvangen intresten, geen taksen bij storting van de premie.

Bancaire beleggingen

Voor bancaire beleggingen (spaar-, termijn- en effectenrekeningen, vermogensbeheer...) werken wij samen met Nagelmackers Personal and Private Banking via het agentschap APOR NV (FSMA100692B) in de Hoogstraat 63 te Oudenaarde. Meer informatie over Nagelmackers vindt u op www.nagelmackers.be .

 

Vragen? - We helpen u graag verder