Transportverzekering

You are here

Goederentransport

Deze verzekering heeft tot voornaamste doel de verzekerde te vergoeden voor alle verliezen en/of alle schade die de verzekerde goederen hebben geleden gedurende het transport.

De diverse reglementen, wetten en conventies die op de transportcontracten van toepassing zijn, bevatten veel beperkingen zodat de belanghebbende in veel gevallen niet in de mogelijkheid is een snelle en integrale vergoeding te bekomen van de vervoerder. Een transportverzekering kan hier een oplossing bieden.

Vragen? - We helpen u graag verder