• 15 Sep 2017
 • Door: Frederik

Vanaf 01/07/2018 zullen aannemers een verplichte verzekering 10-jarige aansprakelijkheid moeten onderschrijven. Tot nu toe was dit enkel voor architecten het geval.

De wet over de verplichte verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouw dateert van 31/05/2017 en is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 09/06/2017.

De wet treedt in werking op 01/07/2018 en is van toepassing op werken aan woningen of appartementen, waarvan de definitieve stedenbouwkundige vergunning wordt afgeleverd na die datum.

Wat zijn de krachtlijnen van deze wet?

1. Doel van de wet:

 • een einde maken aan de discriminatie tussen enerzijds de architecten en anderzijds de andere partijen in de bouwsector -> arrest Grondwettelijk Hof 12/07/2007;
 • een betere bescherming geven aan de bouwheer van woningen die in België gelegen zijn.

 

2. Op wie is deze verplichte verzekering van toepassing?

 • iedere architect die gemachtigd is om het beroep van architect uit te oefenen;
 • aannemers, studiebureaus en andere dienstverleners in de bouw voor werken en prestaties aan woningen en appartementen waarvoor een tussenkomst van een architect verplicht is.

 

3. Wat moet er verzekerd worden?

De wet voorziet in de hierna vermelde verplichte verzekeringsdekking:
De tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid bedoeld in de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek beperkt tot de soliditeit, stabiliteit en waterdichtheid wanneer deze laatste de soliditeit of stabiliteit van de woning in gevaar brengt.

De verzekering mag afgesloten worden onder vorm van:

 • een jaarpolis;
 • een polis per werf;
 • het is ook mogelijk om een globale verzekering te onderschrijven voor iedereen die op de werf werkzaam is (architecten, aannemers, studiebureaus, … )

 

4. Welke kapitalen moeten er verzekerd worden?

Het verzekerd bedrag moet minstens gelijk zijn aan de waarde van de wederopbouw van de woning, maar mag beperkt worden tot € 500.000 (ABEX 1/2007) indien de wederopbouwwaarde hoger is.

 

5. Wat is er niet verzekerd?

 • schade die het gevolg is van radioactiviteit;
 • lichamelijke schade die het gevolg is van blootstelling aan wettelijk verboden producten;
 • schade van esthetische aard;
 • zuivere immateriële schade;
 • zichtbare schade op het moment van de oplevering;
 • schade waarvan de verzekerde op de hoogte is op het moment van voorlopige oplevering;
 • schade die rechtstreeks volgt uit fouten, gebreken of wanprestaties waarvan de verzekerde op de hoogte is op het moment van voorlopige oplevering;
 • schade door niet-accidentele pollutie;
 • meerkosten die volgen uit de wijzigingen en/of verbeteringen aan de woning na het schadegeval;
 • materiële en immateriële schade lager dan € 2500 (ABEX 1/2007).
 • de uitsluitingen die voorzien zijn in de wet van 04/04/2014 over de verzekeringen zijn eveneens van toepassing.

 

6. Verzekeringsattest

De aannemer en de andere dienstverleners moeten voor zij een werk aanvatten een verzekeringsattest overhandigen aan de bouwheer en de architect.
De architect moet nagaan of het verzekeringsattest aanwezig is.