• 19 Mar 2017
  • Door: Frederik

Sinds 2013 heeft de Belgische Federatie voor Oude Voertuigen soepelere en praktischere regels verkregen voor oldtimers. In 2016 werden opnieuw enkele aanpassingen gedaan, met het oog op een uniformisering in alle Europese landen tegen 2018 (meer bepaald de verhoging van 25 naar 30 jaar om als oldtimer te kunnen worden beschouwd). Alle landen zouden deze richtlijn echter moeten opnemen in de eigen wetgeving.

Aangezien er toch nog wat onduidelijkheid blijft bestaan, zorgt de verzekering en de belasting van dit type voertuigen regelmatig voor problemen… temeer omdat vooral voertuigen uit de jaren 80 en 90 bij verzamelaars heel populair zijn! Een stand van zaken.

Welke voertuigen kunnen als oldtimer worden verzekerd?

  • Voertuigen, gemengde voertuigen, minibusjes en bromfietsen die al langer dan 25 jaar in het verkeer zijn;
  • Vrachtwagens en bestelwagens van meer dan 25 jaar;
  • Militaire collectievoertuigen die sinds meer dan 25 jaar in het verkeer werden gebracht.

Wanneer mag u met een oldtimer rijden?

Op dit moment mogen bestuurders van oldtimers (met een ‘O’-plaat) zowel overdag als ‘s nachts rijden, zonder kilometerbeperking. Maar het is verboden ermee naar het werk of naar school te rijden of ze te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Worden oldtimers minder belast?

Als het voertuig ouder is dan 25 jaar, bedraagt de belasting op de inverkeerstelling 61,50 euro. De verkeersbelasting bedraagt (maar) 35,10 euro per jaar.

LET WEL: in het Waalse gewest worden voertuigen tussen 25 en 30 jaar als gewone voertuigen beschouwd. Ze worden dus op dezelfde manier belast als nieuwe voertuigen (ook geldig voor de ecomalus). De jaarlijkse forfaitaire verkeersbelasting wordt afgeschaft en de normale belasting wordt toegepast op basis van het vermogen.
Dat kan een enorm verschil uitmaken voor voertuigen van eind jaren 80 en begin jaren 90

Wanneer moet een oldtimer naar de technische keuring?

Net zoals voor alle voertuigen is de inschrijving onderworpen aan de technische keuring. Oldtimers (met een ‘O’-plaat) moeten een specifieke controle ondergaan, hetzij vóór de eerste inschrijving als oldtimer, hetzij vóór de inschrijving door een nieuwe eigenaar. Daarna wordt een vrijstelling verleend tot het voertuig van eigenaar wijzigt.

De Belgische Federatie voor Oude Voertuigen (BFOV) pleit er echter voor dat de technische keuring in de toekomst verplicht wordt voor alle oldtimers, met regels en een frequentie volgens het bouwjaar.