Disclaimer

You are here

Inhoud van de website

Alle informatie die u terugvindt op deze internetsite is louter informatief. Tenzij anders bepaald, bevat deze site geen enkele offerte. De inlichtingen op deze site kunnen niet beschouwd worden als fiscale, financiële of juridische raadgevingen. Groep Van Welden kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, veroorzaakt wordt door het gebruik van deze internetsite. Het is niet toegestaan om de informatie die zich op de website bevindt, te wijzigen, vervangen, aan te passen of daar iets aan toe te voegen.

Intellectuele Eigendom

Aan alle materialen op de website, zoals teksten, afbeeldingen, fotomaterialen, illustraties en andere grafische materialen, namen en logo's zijn intellectuele eigendomsrechten verbonden, en met betrekking tot haar eigen intellectuele eigendomsrechten behoudt Groep Van Welden zich alle rechten hiervoor. Het is niet toegestaan om de hiervoor genoemde materialen te verveelvoudigen of voor commerciële doeleinden openbaar te maken, tenzij Groep Van Welden hiervoor haar schriftelijke toestemming verleent. Niets op de website leidt tot de toekenning van enig recht of licentie met betrekking tot de genoemde intellectuele eigendomsrechten. Voor meer informatie over het publiceren van de artikelen van Groep Van Welden kun je je richten tot info [at] vanwelden [dot] be.

Bescherming van uw persoonlijke gegevens

Groep Van Welden is verantwoordelijk voor de verwerking van alle persoonlijke gegevens die via deze internetsite verzameld worden. Ze kunnen gebruikt worden voor dienstverlening aan klanten, aanvaarding van risico’s, beheer van contracten en schadegevallen, betaling van uitkeringen en voor bepaalde marketingactiviteiten.
Uw persoonlijke gegevens worden niet overgemaakt aan derden.

U kan ten allen tijde uw persoonlijke gegevens nakijken, en zo nodig verbeteren. Hiervoor volstaat het om een gedateerd en ondertekend verzoek, samen met een recto verso kopie van uw identiteitskaart, te versturen naar het volgende adres:

Groep Van Welden
Hoogstraat 36
9700 Oudenaarde

Indien u bezwaren hebt tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden, kan u dat eenvoudig melden door een e-mail te sturen naar info [at] vanwelden [dot] be